Hakkımda


1958 İzmir doğumlu. İlk ve orta tahsilini doğduğu kentte yaptı.

1983-84’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. 1988’de “Kadrocularda Devletçilik ve Planlama İlişkisi” başlıklı tezi ile yüksek lisans, 1998’de “Sanayileşme Süreçleri ve Kalkınma Yatırım Bankaları: Teorik Bir Çerçeve ve Türkiye Örneği” başlıklı tezi ile doktora derecelerini aldı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yarı zamanlı olarak dersler vermekte, seminerler yönetmektedir.

57. Hükümet döneminde (1998–2003) Türkiye Cumhuriyeti Hisselerini temsilen KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, 10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer döneminde de  (2003 Mart - 2007 Mayıs) TC. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu Üyeliği görevlerini sürdürdü.

Dr. Şahinkaya’nın 4’ü uluslararası, 20’si ulusal olmak üzere 24 kongre bildirisi, 6 kitabı,  16 kitapta bölüm, 82 makale ve 51 kitap değerlendirme yazısı bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder